تامل اندیشه درزمینه روشهای نوین تدریس

یک تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی راهنمایی

یکی از موارد مهمی که اغلب ما در کلاس‌هایمان با آان روبرو هستیم این است که دانش‌آموزان در درک سوال ها با مشکل مواجه هستند و صورت مسئله را خوب نمی فهمند و شاید یک دلیل آن ، تعداد بسیار کم نمونه سوال در کتاب باشد . از این جهت اگر بعضی مواقع مسئولیت طراحی سوال را به عهده ی آن ها بگذاریم ، شاید بهتر متوجه نکات مهم کتاب شوند و از طرفی توان پاسخ گویی آن ها به انواع سوال ها بیش‌تر شود. روشی که یکی از همکاران در کلاس اجرا کرده به شرح زیر است : 1) اعضای هر گروه موظف هستند تعدادی سوال از درس قبل با توجه به متن کتاب و شیوه‌ی طرح سوال معلم ، طراحی کرده در دفتر خود بنویسند ( بدون جواب ) و همه‌ی اعضا باید پاسخ این سوال ها را بدانند. 2) از اعضای یک گروه می خواهیم تا برای پاسخ دادن آماده شوند. 3) از گروه دیگری می خواهیم که سوال هایشان را از یک گروه بپرسند .( هر کدام از اعضای گروه حداقل یک سوال ) 4) تعیین درستی یا نادرستی پاسخ گروه مقابل بر عهده ی فرد سوال کننده است و او این کار را بر اساس آموخته های خود انجام می دهد و نباید به کتابش مراجعه کند. 5) اگر احساس کردیم سوال های اصلی و کلیدی اهداف درس توسط گروه پرسش گر مطرح نشده است می توانیم ما نیز از دانش‌آموزان گروه پاسخ دهنده سوال هایی بپرسیم تا هدف ما نیز تامین شود.( البته برای این کار عجله نمی کنیم و صبر می کنیم تا گروه‌های دیگر نیز به همین شیوه سوال های خود را مطرح کنند. 6) کیفیت پرسشهای مطرح شده را ارزیابی کرده و به صورت درجات خوب ، متوسط و ضعیف آن ها را ثبت می کنیم. 7) در پایان ، بهترین گروه پرسش گر و بهترین گروه پاسخ دهنده را معرفی کرده و آن ها را مورد تشویق قرار می دهیم . گاهی می توان از سرگروه ها خواست که به کمک معاون خود ، قبل از ورود معلم به کلاس از اعضای گروه خود بپرسند و نمره ی هر یک از آن‌ها را همراه با معدل گروه به معلم تحویل دهند. فواید این روش چیست ؟ * تمام گروه ها هر جلسه ، درس را با دقت می خوانند زیرا ممکن است یا پرسش گر باشند یا پاسخ دهنده * اگر ما در هر جلسه از دو گروه بپرسیم و دو گروه نیز از آنها درس بپرسند ، در هر جلسه از چهار گروه ارزیابی بعمل آورده ایم. * به علت ثبت معدل کل گروه ، تمام اعضای گروه سعی می کنند خوب درس بخوانند و دانش‌آموزان قوی توجه بیش تری به دانش آموزان ضعیف تر گروه خود دارند و سعی می‌کنند اشکالات آنها را رفع نمایند. ( تقویت روحیه همکاری ) * معلم فقط نظارت می کند و کل پرسش و پاسخ توسط دانش آموزان انجام می گیرد. * تشکیل خزانه سوال در هر گروه ارسالی از گروه علوم تجربی استان گیلان
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۸ساعت 6:10  توسط م-الف  |